Femte månaden

En magbild speciellt dedikerad till Camilla Carlström! ;)

Femte månaden, nästan halva graviditeten har gått